Items count: 0 Shopping Cart Shopping Cart: €0.00

Reklamácie

       
   

100 % GARANCIA vrátenia penazí a náhrady poškodených rastlín. 

Výber zo všeobecných obchodných podmienok

Pred prevzatím a zaplatením zásielky je potrebné, aby si kupujúci skontroloval, či zásielka nie je poškodená. Poškodenú zásielku je treba reklamovať priamo u doručovateľa.
Pri rozbalení zásielky je treba skontrolovať, či rastliny sú dodané v požadovanom množstve a druhu podľa priložených dokladov. Ak zákazník zistí nezrovnalosti, alebo ak je niektorá rastlina poškodená z dôvodu neprimerane dlhého času doručenia, má kupujúci nárok na:

  • dodanie náhradného tovaru alebo dodanie chýbajúceho tovaru,
  • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pre posúdenie životaschopnosti rastliny a následné dodanie náhradného tovaru, je treba, aby kupujúci kontaktoval našu firmu na tel. čísle 0907 237 791.

Pri dodaní náhradného tovaru je dodávateľ oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar aj v prípade, že tento je poškodený alebo znehodnotený.

Pre vybavenie reklamácie je treba, aby ste nás kontaktovali čo najskôr a to e-mailom:dana@eurohosta.sk. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie nám prosím zašlite faktúru spolu s dodacím listom a fotografiu reklamovaného tovaru ihneď po doručení. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 dní od obdržania reklamácie. Vybavenie reklamácie trvá najdlhšie 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia sa neuplatní na tovar, ktorý bol poškodený v dôsledku neprevzatia alebo oneskoreného prevzatia zo strany zákazníka. V takom prípade zákazník nemá nárok na reklamáciu!