Items count: 0 Shopping Cart Shopping Cart: €0.00

Podmienky používania

 

Vstupom na webové stránky Záhradníctva HOSTA potvrdzujete, že ste boli oboznámení s podmienkami ich použitia, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. Súhlasíte so všetkými platnými zákonmi a inými právnymi predpismi na nich sa vzťahujúcimi, ktoré sa môžu vzťahovať na túto webovú stránku (autorský zákon a pod.). Prevádzkovateľom web stránok http://www.eurohosta.com je spoločnosť Záhradníctvo HOSTA. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používať webovú stránku. Informácie vyskytujúce sa na web stránkach môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia a majú len informačný charakter. Spoločnosť nezodpovedá za ich presnosť. Použitie týchto informácií je len na vlastnú zodpovednosť. Informácie na webovej stránke obsahujú informácie týkajúce sa autorských práv a preto je nutné tieto práva dodržiavať. Spoločnosť si neželá prijímať cez webovú stránku žiadnu nevyžiadanú poštu, elektronický spam a dôverné, či inak chránené informácie. Spoločnosť nezodpovedá za dostupnosť, funkčnosť a pravdivosť informácií nachádzajúcich sa na webových stránkach odkazovaných z týchto webových stránok.